Att utmanas

Elröret – en frustration Här får gruppen ett antal förutsättningar att förhålla sig till och ska genomföra utmaningen på bästa sätt och alla ska delta. Utmaningen bjuder ofta på oväntade händelser och kan uppbringa frustration och ilska. Gruppens reaktioner på utmaningen blir ett verktyg att reflektera kring och paralleller kan dras till situationer i arbetslivet. […]