Varför Äventyrspedagogik?

Äventyrspedagogiken syftar till en personlig växt och grupputveckling. Genom att stärka individens tillit till gruppens förmåga att lösa gemensamma problem och att överlämna ansvaret till gruppen, blir den demokratiska processen synlig och kan då utvärderas. Äventyrspedagogiskt lärande innehåller olika utmaningar så som social utmaning, känslomässiga utmaningar, intellektuella utmaningar, fysiska och motoriska utmaningar*.

Med hjälp av äventyrspedagogik kan vi hjälpa till ökat samarbete mellan varandra, se varandras olikheter till en fördel och lösa olika uppgifter tillsammans. Samarbetsövningar är inte någon tävling utan uppgifter som man som grupp måste lösa och där allas åsikter är viktiga.

När uppgiften är slutförd analyseras samarbetet t.ex. kommunikation och ledarskap. Vi ställer oss frågor, t.ex. kunde gruppen gjort annorlunda? Lyssnade man på alla? Varför/varför inte? Vi hjälper till att applicera detta på verkligheten, i t.ex. arbetslaget, projekt eller andra situationer i arbetet.

 

*Fysiska och motoriska utmaningar betyder att alla i gruppen kommer att behöva använda sig av sin kropp för att genomföra övningarna men inte nödvändigtvis genom kraftansträngning. Vi anpassar övningarna efter gruppens förmåga.

 

 

Målsättning

  • Stärka individens och gruppens självkänsla och självförtroende.
  • Bygga upp nya grupper.
  • Stärka en redan befintlig grupp.
  • Stärka känslan hos deltagarna att vara en del av ett större sammanhang.
  • Förbättra ledarskap bland annat genom att se individerna och gruppen på ett nytt sätt.

 

 

Läs vidare:

Vårt arbetssätt i praktiken