Med fokus på gruppen

Med ”ordmoln” blir det tydligt vad vi fokuserar på. Såhär ser det ut när vi har vi lagt in all text som finns på vår hemsida. Låt din arbetsgrupp skriva några ord om sin arbetssituation t.ex. om kollegiet, fysisk arbetsmiljö, kommunikationen mellan kollegor, ledningen. Fyll i allas svar på wordclouds.com och se hur ni sammanfattar […]